Politicon.co

Kvemo-Kartli: ikinci Abxaziya və ya Cənubi Osetiya keysi mümkündürmü?

Kvemo-Kartli: ikinci Abxaziya və ya Cənubi Osetiya keysi mümkündürmü?

Giriş 

Etnik baxımdan çoxmillətli ölkə olan Gürcüstanda millətçilik meyilləri hər zaman olmuşdur. Müxtəlif etnik qruplar arasında çaxnaşmalar bu meyillərin artmasına və konfliktlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Gürcüstandakı bu konfliktlərə Abxaziya və Cənubi Osetiya keyslərini misal göstərmək olar. Bundan əlavə, azərbaycanlı və ermənilərin müvafiq olaraq yaşadığı və etnik baxımdan (dominant qrupdan) üstünlük təşkil etdiyi Kvemo-Kartli və Samstxe-Cavaxetiya regionları da bir sıra araşdırmaçılar tərəfindən potensial münaqişə ocaqları olaraq hesab edilir. Bu araşdırmada biz regionun tarixi inkişaf yoluna, yerli əhalinin münasibəti və ona təsir edən amillərə nəzər salaraq aşağıdakı suala cavab axtaracağıq: yerli azərbaycanlıların üstünlük təşkil etdiyi Kvemo-Kartli gələcəkdə Gürcüstan üçün ikinci bir Abxaziya və ya Cənubi Osetiya nümunəsinə çevrilə bilərmi?

 

Endirin


DİGƏR YAZILAR