Politicon.co

Dəniz daşımaları: Azərbaycan limanı

Dəniz daşımaları: Azərbaycan limanı

Bu tədqiqatın məqsədi ümumilikdə beynəlxalq dəniz nəqliyyatının vəziyyətini araşdırmaq və xüsusilə Azərbaycan dəniz nəqliyyatının quruluşunu və inkişafını təhlil etməkdir. Məqalə Ələt limanının iqtisadi, siyasi və logistika faydaları və onların artırılmasını tədqiq edir. Bu araşdırmanın nəticəsi olaraq ölkədəki dəniz nəqliyyatının iqtisadi perspektivləri ilə bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür.

Məqalə 55-ci Beynəlxalq İqtisadi və Sosial İnkişaf Elmi Konfransında dərc edilmişdir. 

PDF (mətn ingiliscədir) endirə bilərsiniz

 

About the author:

Malak Novruzova is an intern at Topchubashov Center. She studies at the Azerbaijan State University of Economics, Faculty of Turkish World Economics, majoring in International Relations. Her research interests include the analysis of international trade between countries, the logistical importance of countries and the analysis of Brexit-affected areas in the European Union.


DİGƏR YAZILAR