Humay Əhmədli Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi İdarəetmə fakültəsinin  politologiya ixtisası üzrə  təhsil alır. Hal-hazırda  4-cü kurs tələbəsidir. Onun əsas araşdırma və maraq sahəsinə ABŞ və Avropa ölkələri, həmin ölkələrin daxili və xarici siyasəti aiddir.