Ammar Yunas, Çin Elmlər Akademiyası Universitetinin Humanitar Elmlər Məktəbinin ANSO (Beynəlxalq Elm Təşkilatlarının Alyansı) alimidir. O, Çin Elmlər Akademiyasının Avtomatika İnstitutunda fəaliyyət göstərir. Ammar Yunus Çinin Pekin şəhərindəki Tsinghua Universitetinin Hüquq Məktəbində Çin Hökuməti alimi kimi Çin Hüququ üzrə təhsil alıb. O, həmçinin Qırğızıstan, İtaliya və Livandan Tibb, Hüquq, Maliyyə, Siyasi Marketinq, Beynəlxalq və Müqayisəli Siyasət və İnsan Hüquqları üzrə dərəcələrə malikdir. Onun tədqiqat maraqlarına Süni İntellektin Cəmiyyətə Təsiri, Süni İntellektin Tənzimlənməsi və İnkişaf etməkdə olan Texnologiyalar və Mərkəzi Asiya Hüququ daxildir.