Əli Novruzov Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində eyniadlı ixtisas üzrə təhsil alıb. Magistr təhsilini hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya və İncəsənət fakültəsində tarix fənninin tədrisinin metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə davam etdirir. Maraq dairəsi XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hərəkatlar, Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixi, Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı, millətlərarası münasibətlərdir.