Məhəmməd Məmmədov müstəqil ekspertdir. Bakalavr təhsilini Avropaşünaslıq üzrə Qafqaz Universitetində almışdır. Rusiya, Mərkəzi və Şərqi Avropa Araşdırmaları üzrə Qlazqo və Tartu Universitetlərinin magistrıdır. Əsas araşdırma mövzuları Azərbaycan və digər post-Sovet respublikalarının xarici siyasət strategiyaları və beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrinin regionda tətbiqini əhatə edir.