Devid R. Marpls Alberta universitetində tarix professorudur. O, 2010-2015-ci illər arasında Belarus üzrə Şimali Amerika Assosiasiyasının rəhbəri olmuş, eyni zamanda Belarus mövzusunda beş kitabın müəllifidir.