Nigar Müzəffərova Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasında bakalavr təhsili alıb. Qlobal iqtisadi dəyişikliklər və sosial iqtisadi siyasət onun əsas maraq sahələridir.