Nigar Müzəffərova Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasında bakalavrdır. Yaxın şərq əməkdaşlığı ölkələri, eləcə də Baltikyanı ölkələr və Qafqaz üzrə sosial-iqtisadi araşdırmalar və gənclərə yönəlik siyasət maraq dairəsindədir.