Nihad İstanbul Universitetində Tarix ixtisası üzrə təhsil alır. Maraq dairəsinə XIX-XX əsrlər Azərbaycan siyasi tarixi, XX əsrdə baş vermiş beynəlxalq hərbi münaqişələr və dövlətlərarası münasibətlər aiddir.