Kamran Mamedov Gürcüstandan olan tələbə/araşdırmaçıdır. Onun maraq sahələri Orta Şərq və Qafqaz siyasətini əhatə edir.