Rusif Hüseynov Bakıdan olan tədqiqatçıdır. Əsasən Şərqi Avropa, Yaxın Şərq, Qafqaz və Orta Asiyaya regionları, sülh və münaqişə, milli kimlik və milli azlıqlar üzrə araşdırmalar aparır.